top of page

Delad energi i Energigemenskap

Solteknologi är mötet mellan det ”ultra-naturliga" och det högteknologiska. 

Det tog flera decennier att komma upp till att 1% av alla energislag blev sol. Och sen tog det ytterligare några år att komma upp i 2%. Idag faller kostnaden 30% för varje gång produktionen av solceller fördubblas. Ny teknik som hamnar i en sådan spiral kommer att förändra världen. Fortfarande en försvinnande del av hela energimixen men solenergi är en av de explosiva teknologierna och med nya inrullande beteendemönster inom energianvändning, ökar farten och priserna går ner. 

Kan det vara så att prisfallet på förnybar solenergi var det viktigaste som hände på 10-talet? Eller är det det viktigaste som händer på 20-talet?

 

Solenergi är ju det billigaste energislaget i över 30 länder redan nu, och det ökar. Problemet är hur vi ska lagra den, solen skiner ju inte på natten. Här kommer batterierna in. Och litiumbatterierna har faktiskt sjunkit med 19 procent varje år sedan 2010. Om utvecklingen följer samma mönster, och Wrights lag, är den nästan ostoppbar. Energin kommer att bli billigare. Kanske nästan gratis.

 

Då handlar det inte om politik. Eller om vi bryr oss om klimatförändringar. Det handlar om pris och teknik som efterfrågas av konsumenten.

 

Vår ENERGIGEMENSKAP har en potential att halvera behovet av effekt och sänka energianvändningen mycket när den delar energin mellan individer och grupp av husägare. Med nischad teknik får alla en samlad bild av hur husens energi beter sig. Och på individnivå verktyg att styra konsumtionen från alla el-slukande apparater i huset (och elbilens laddning) och vi optimerar så ni kan pressa ut mycket mer av varje egen-skördad eller köpt kWh hos elnätet.

Med rätt verktyg är vi övertygade om att det finns underliggande fantastisk potential i det nya energilandskapet just för att det finns en dynamik i grupper om det är enkelt, lönsamt och ger möjlighet till hållbart ägarskap. Men först behövs verktyg för iakttagelse, som sedan blir en förväntan som sedan alla inblandade försöker uppfylla.

 

Streama delad energi i lokalt elnät

Vår unika teknik planerar för att fördela energin där den behövs bäst, mellan grannar i ett likströms-nät eller virtuellt elnät. Lagra den i ett batteri, ladda elbilen efter behov, köp/sälj till elnätet. Allt sker i rätt timing. Alltså; konsumera smartast, spara och optimera med rätt effekt enligt en plan. Den möjliggör att fler har möjlighet att investera i solceller – Och samhällsnytta, enligt forskningsföretaget Energiforsk skulle 5 % minskad förbrukning leda till minst 25 procent lägre elpriser.

Ny teknik i eget elnät

Du har soleltak med överskott. Fördela energin till grannar. Sälj överskott till elnätet men låt teknik och sociala sammanhang jobba tillsammans. Mät först

och gör en prognos.

Vi vänder oss till småhus, och lokaler med verksamhet. Få kontroll på morgondagens el skörd, elanvändning och 

utgifter tillsammans.

Du har el-svinn. Flexibel elanvändning kan rädda hushåll när elköp görs med timpris-avtal. Dela sen soltak med grannen och även energilager.

Skärmavbild 2022-10-06 kl. 18.23.54.png

I samarbete med 

Lantgården har stor takyta,

Överskott men solen skiner

inte alltid. Tvättstuga och gårds-maskiner går fullt. Importera, exportera och lagra el smart. Slipp dyra säkringsabonnemang.

Vi vill förmedla att liknelsen mellan växtförädling och energiförädling är självklar. Man odlar, skördar, lagrar och tillämpar med samma modell. Ligger i bondens DNA.

Ni laddar två elbilar, köper ibland el då pris är högt. Ni skalar upp med solpaneler när ni har koll. Bli pilot och styr varmvattentanken när priset är lågt.

Bli pilot i delat elnät

Medan ni väntar på att delning av energi med grannar ska formaliseras, samlar vi in data, styr och optimerar ner er kostnad 20-30%.

Föreställ dig scenariot där 15 % av bostäderna i ditt grannskap har soltak och om du vill bygga ett nytt nyckelfärdigt hus så finns inget alternativ som plåt eller tegeltak, hur mycket tegeltak du än gillar. Det här är år 2029 för då verkställs ett EU-direktiv att all nyproduktion och takbyten ska göras med soltak. Om bara sju år. 

Bilen laddas tryggt och billigt. Energin ni producerar flödar i ett lokalt elnät, likströmsnät, delas av alla i energigemenskapen som halverar effektuttag och ökar egenanvändning och det viktigaste, hela grannskapet blir mindre sårbara. Ett hustak med bra solläge och större yta är guld värt och hela gruppen har en gemensam lokal egen elhandlare som säljer el och stödjer elnätet som ”prosumenter”. Av ren och fri solkraft.
 
Om du delar vår entusiasm över denna vision, här är lösningen för dig: gör det genom samarbete. Vi inbjuder alla intressenter att gå med oss i jakten på att elektrifiera och digitalisera och demokratisera energisystemet i våra byggnader.

Vi har därför bestämt att starta Hybrid-energigemenskaper i år. I linje med EU-kommissionens strategi, Repower EU 
 
Men vad tjänar du?
Många befinner sig nog i en sorts positiv förvirring av all ny teknik som ännu inte är på gatan eller i hemmen. Men en sak är säker, energiförbrukningen sjunker när du fått koll och blir en aktiv elanvändare
.
 

bli pilot i delat elnät
Mycilium
Vi bygger energikluster som blir nyttiga energigemenskaper

Kom igång
Energi har vi gott om, men effekt är i obalans. Vi blir sårbara tills att vi börjar använda ny teknik. 
 
✅ För att komma igång erbjuder vi ett medlemskap till alla som vill få koll på sin energi. Med tillgång till ingående energidata för huset, mäter vi konsumtion på alla el-slukande apparater i huset (och elbilens laddning). Som medlem blir du en del av ett energi kluster i området vars mål är att hitta ekonomiska incitament att gå ihop. Ni följer resultatet på såld/köpt energi baserad på timme-avläsning, effekttariffer, väderdata, landets olika elavtal.

✅ Med en fullmakt från er får vårt system tillgång till elbolag- och elnäts-avtalet och analyserar om det hade lönat sig bättre med ett timpris-avtal. Vi gör också en historisk jämförelse av olika avtalstyper samt ger er frihet som visar på möjligheter att påverka er situation och potential med solenergi.

✅ Vi hittar tillfälle för möte med intresserade grannar, blir lokalt energi-kluster. Planlägger att optimera egen-skördad energi och förbereda för delad energi som ger styrbarhet mellan husen.

✅ Du kanske inte alls vill planera för delning av energi i ett lokalt mikronät! Det gör inget, du vill bara iaktta. När är elen dyrast, få prognos när din konsumtion i alla apparater i hemmet görs. Matcha energi in och energi ut så du "missar" effekt topparna i elnätet och slipper byta upp ditt säkrings abonnemang. Eller så behövs underlag om annan kapacitet av solelanläggning och batteri blir lönsammare i grupp.

✅ Er pilotanläggning använder en teknik-app för ert energikluster som visualiserar läget. Den sammanhängande energidata med prognoser på hur flera byggnader kan förbättra sin energi tillsammans blir en förväntan som alla inblandade önskar uppfylla.

Tillsammans blir man starkare i det nya energilandskapet när man kan lära av varann, dela erfarenheter och skapa nyttiga lösningar för varje ny situation som dyker upp på vägen. 

Med rätt verktyg är vi övertygade om att det finns underliggande fantastisk potential i det nya energilandskapet just för att det finns en dynamik i grupper om det är enkelt, lönsamt och ger möjlighet till hållbart ägarskap. Men först behövs verktyg för iakttagelse, som sedan blir en förväntan som sedan alla inblandade försöker uppfylla

Fästpunkt 1
säd
Nyttan med allt detta
Regelverket idag och kanske imorgon

✅ Öka egen användning av solenergi

✅ Bättre nytta av elnätet

✅ Full koll på vart energi ska

✅ Gör en bra investering på sikt

✅ Minska sårbarheten i framtiden

✅ Förbered för flexibel elnäts-teknik

✅ Beredd på virtuellt och eget elnät 

  • ​​Skattefri egen-skördad el under 500kW

  • Gröna bidraget 50% (än så länge)

  • Skattereduktion vid försäljning under utredning
     

1 januari 2022 blev det möjligt att bygga lågspänningsnät för delning av energi mellan byggnader i lokala nät. Detta efter att regeringen beslutat att utvidga undantagen från kravet på så kallas nätkoncession. 

 

1 juli kom en lagändring, nämligen att fastighetsägare som är så kallade mikroproducenter kan sälja mer el än de köper utan att betala energiskatt. Effektgränsen för energiskatt höjdes från 255 kW till 500 kW. Man får f.n. skattereduktion på 60 öre/kWh på el upp till 30.000 kWh/år. Och försäljning av el under 80.000 kr är momsfritt. 
El-inkomster under 40.000 kr är skattefritt. Överskott på el (>40.000 kr) beskattas som kapitalskatt.

Dynamiska elpriser =  timpriser: I Norge har över hälften av hushållen avtal med timpriser, medan bara fyra procent har det i Sverige, källa Energimarknadsinspektionen.

 

Sverige har ingen brist på el, däremot problem med effektbalansen. Regeringen har i en lagrådsremiss förslag som får stor betydelse för Energigemenskaper. Det handlar om att justera efterfrågan på el genom att samla många mindre elanvändare, exempel hushåll, via en s.k. aggregator. En stödtjänst som säljer variationer av elförbrukning.

Regelverket idag
Lämna fullmakt

Vi erbjuder husgrupp-Hybrider hjälp till varje enskild husägare att styra sin egen energi och planera för gruppens synergier. Utfallet kan leda i flera riktningar:

fullmakt
Effektbalans FE.png
bottom of page