top of page

Gå med i Energigemenskaper

Streama delad energi i eget elnät

Det tog flera decennier att komma upp till att 1% av alla energislag blev sol. Och sen tog det ytterligare några år att komma upp i 2%. Idag faller kostnaden 30% för varje gång produktionen av solceller fördubblas. Ny teknik som hamnar i en sådan spiral förändrar världen. Fortfarande en försvinnande del av hela energimixen men solenergi är en av de explosiva teknologierna och med nya inrullande beteendemönster inom energianvändning.

Problemet är hur vi ska lagra den, solen skiner ju inte på natten. Här kommer batterierna in. Litiumbatterier har faktiskt sjunkit i pris 19 % varje år sedan 2010. Om utvecklingen följer samma mönster, och Wrights lag, är den nästan ostoppbar. Energin kommer att bli billigare. Kanske nästan gratis.

 

Nu handlar det inte bara om politik. Eller om vi bryr oss om klimatförändringar. Det handlar om pris och teknik som efterfrågas av konsumenten. Vi vill utbilda folk i möjligheterna så att många känner till nya idéer bättre, kan värdera skillnader. Som att lokalt oberoende, kopplad till nya molntjänster, har andra effekter än centralt styrda lösningar.

 

Vissa av dessa systemutmaningar tar tid och då är det viktigt att komma igång i liten skala för att sedan ha färdiga digitala delar som fungerar när det sker i större skala.

 

Vår ENERGIGEMENSKAP har en potential att halvera behovet av effekt och sänka energianvändningen mycket när den fördelar energin mellan fastigheter och grupp av husägare. Med nischad teknik får alla en samlad bild av hur husens energi beter sig. Och på individnivå verktyg att styra konsumtionen från el-slukande apparater i huset, elbilens laddning. Vi optimerar så ni kan pressa ut mycket mer av varje egen-skördad produktion och sälja överskott via batteriet till elhandelsbolaget.

 

Med rätt verktyg är vi övertygade om att det finns underliggande fantastisk potential i det nya energilandskapet just för att det finns en dynamik i grupper om det är enkelt, lönsamt och ger möjlighet till hållbart ägarskap. Men först behövs verktyg för iakttagelse, som sedan blir en förväntan som sedan alla inblandade försöker uppfylla.

 

Solteknologi är mötet mellan ultra-naturligt och högteknologiskt


Vi behöver utveckla lokala styrningar, mindre batterier, smart styrda värmepumpar och det kommer behövas långvarig mellanlagring. Men resan börjar med att tänka nytt och bryta upp nuvarande strukturer och affärsmodeller som finns hos nätägare och energihandlare. Den möjliggör att fler har möjlighet att investera i solceller. – Och samhällsnytta, enligt forskningsföretaget Energiforsk skulle bara 5 % minskad förbrukning leda till minst 25 procent lägre elpriser.

Ny teknik i eget elnät

Du har soleltak med överskott. Fördela energin till grannar. Sälj överskott till elnätet men låt teknik och sociala sammanhang jobba tillsammans. Mät först

och gör en prognos.

Vi vänder oss till småhus och kommersiella lokaler. Få kontroll på morgondagens

el-skörd, elanvändning och 

utgifter tillsammans.

Du har el-svinn. Flexibel elanvändning kan rädda hushåll när elköp görs med timpris-avtal. Dela sen soltak med grannen och även energilager.

Skärmavbild 2022-10-06 kl. 18.23.54.png

I samarbete med 

Lantgården har stor takyta,

Överskott men solen skiner

inte alltid. Tvättstuga och gårds-maskiner går fullt. Importera, exportera och lagra el smart. Slipp dyra säkringsabonnemang.

Vi vill förmedla att liknelsen mellan växtförädling och energiförädling är självklar. Man odlar, skördar, lagrar och tillämpar med samma modell. Ligger i bondens DNA.

Ni laddar två elbilar, köper ibland el då pris är högt. Ni skalar upp med solpaneler när ni har koll. Bli pilot och styr värmepumpen när priset är lågt.

Bli pilot i delat elnät

Medan ni väntar på att delning av energi med grannar ska formaliseras, samlar vi in data, styr och optimerar ner er kostnad 20-30%.

Föreställ dig scenariot där 15 % av bostäderna i ditt grannskap har soltak och om du vill bygga ett nytt nyckelfärdigt hus så finns inget alternativ som plåt eller tegeltak, hur mycket tegeltak du än gillar. Det här är år 2029 för då verkställs ett EU-direktiv att all nyproduktion och takbyten ska göras med soltak. Om bara sex år. 

Bilen laddas tryggt och billigt. Energin ni producerar flödar i ett lokalt elnät, delas av alla i energigemenskapen som halverar effektuttag och ökar egenanvändning och det viktigaste, hela grannskapet blir mindre sårbart. Ett hustak med bra solläge och större yta är guld värt och hela gruppen har en gemensam lokal egen elhandlare som säljer el och stödjer elnätet som ”prosument”. Ren och fri solkraft.

Om du delar vår entusiasm över denna vision, här är lösningen för dig: gör det genom samarbete. Vi inbjuder alla intressenter att gå med oss i jakten på att elektrifiera och digitalisera och demokratisera energisystemet lokalt.

Vi har därför bestämt att starta Hybrid-energigemenskaper i år. I linje med EU-kommissionens strategi, Repower EU.
 

Men vad tjänar du?
Många befinner sig nog i en sorts positiv förvirring av all ny teknik som ännu inte är på gatan eller i hemmen. Men en sak är säker, energiförbrukningen sjunker när du fått koll och blir en aktiv elanvändare
.
 

bli pilot i delat elnät
Mycilium
Vi bygger energikluster som blir nyttiga energigemenskaper

Kom igång
Energi har vi gott om, men effekt är i obalans. Vi blir sårbara tills att vi börjar använda ny teknik.
 
✅ För att komma igång erbjuder vi ett medlemskap till alla som vill få koll på sin energi. Med tillgång till ingående energidata för huset, mäter vi konsumtion på alla el-slukande apparater i huset (och elbilens laddning). Som medlem blir du en del av ett energi kluster i området vars mål är att hitta ekonomiska incitament att gå ihop. Ni följer resultatet på såld/köpt energi baserad på timme-avläsning, effekttariffer, väderdata, landets olika elavtal.

✅ Med tillgång till ert elnäts-avtalet görs analys på beteendet av elanvändningen och tänkbar solelproduktion och kommer med förslag på hur vi går vidare med styrning, prognos och potential.

✅ Vi hittar tillfälle för möte med intresserade grannar, att bli lokalt energi-kluster och planera för optimering av gemensam energi och styrbarhet mellan husen.

✅ Du kanske inte alls vill planera för delning av energi i ett lokalt mikronät! Det gör inget, du vill bara iaktta. När är elen dyrast, få prognos när din konsumtion i alla apparater i hemmet görs. Överblicka så du inte "missar" effekt topparna i elnätet och problem med säkrings abonnemang. Eller så behövs ekonomikoll om din kapacitet av solelanläggning är tillräcklig

✅ Er pilotanläggning använder en app för ert energikluster som visualiserar läget. Den sammanhängande databild visar prognoser på hur flera byggnader kan förbättra sin energimix.

Med rätt verktyg är vi övertygade om att det finns underliggande fantastisk potential i det nya energilandskapet just för att det finns en dynamik i grupper om det är enkelt, lönsamt och ger möjlighet till hållbart ägarskap. Men först behövs verktyg för iakttagelse, som sedan blir en förväntan som sedan alla inblandade försöker uppfylla
 

Fästpunkt 1
säd
Nyttan med allt detta
Regelverket idag och kanske imorgon

Öka egen användning av solenergi

✅ Bättre nytta av elnätet

✅ Full koll på vart energi ska

✅ Gör en bra investering på sikt

✅ Minska sårbarheten i framtiden

Förbered för flexibel elnäts-teknik

✅ Beredd på virtuellt och eget elnät

Ingen energiskatt på egen-skördad el upp till 500kW

Gröna bidraget 50% (än så länge)

Skattereduktion vid försäljning under utredning

Från 1 januari 2022 blev det möjligt att bygga lågspänningsnät för delning av energi mellan byggnader i lokala nät. Detta efter att regeringen beslutat att utvidga undantagen från kravet nätkoncession. 

Den 1 juli kom en lagändring, nämligen att fastighetsägare som är så kallade mikroproducenter kan sälja mer el än de köper utan att betala energiskatt. Effektgränsen för energiskatt höjdes från 255 kW till 500 kW. Man får f.n. skattereduktion på 60 öre/kWh på el upp till 30.000 kWh/år. Och försäljning av el under 80.000 kr är momsfritt. 
El-inkomster under 40.000 kr är skattefritt. Överskott på el (>40.000 kr) beskattas som kapitalskatt.

Dynamiska elpriser =  timpriser: I Norge har över hälften av hushållen avtal med timpriser, medan bara fyra procent har det i Sverige, källa Energimarknadsinspektionen.

 

Sverige har ingen brist på el, däremot problem med effektbalansen. Regeringen har i en lagrådsremiss förslag som får stor betydelse för Energigemenskaper. Det handlar om att justera efterfrågan på el genom att samla många mindre elanvändare, exempel hushåll, via en s.k. aggregator. En stödtjänst som säljer variationer av elförbrukning.

Regelverket idag
Lämna fullmakt
fullmakt

Vi erbjuder varje enskild husägare att styra sin egen energi och planera för energidelning med grannarna. Utfallet kan leda i flera riktningar.

 

Effektbalans FE.png
bottom of page