Gå med i Energigemenskaper

Solteknologi är mötet mellan det ”ultra-naturliga" och det högteknologiska. 

Det tog flera decennier att komma upp till att 1% av alla energislag blev sol. Och sen tog det ytterligare några år att komma upp i 2%. Idag fördubblar solenergi teknik sin kapacitet var 18e månad. Fortfarande en försvinnande del av hela energimixen men solenergi är en av de explosiva teknologierna och med väldigt snabba sociala beteendeförändringar ökar farten och priserna går ner. 

Kan det vara så att prisfallet på förnybar solenergi var det viktigaste som hände på 10-talet? Eller är det det viktigaste som händer på 20-talet?

 

Solenergi är ju det billigaste energislaget i över 30 länder redan nu, och det ökar. Det revolutionerande är att vi därmed går mot ett överflöd av förnybar och ren energi och att vi därmed kan lösa en massa andra frågor. Till exempel hur vårt hållbara jordbruk ska klara sig framöver.

 

Vår ENERGIGEMENSKAP har en nyckelroll, det är en modell med innovativ teknik som ger individer och grupp av husägare en samlad bild av hur husens energi beter sig. Du får tillgång till ingående energidata för huset, mätning av konsumtionen på alla el-slukande apparater i huset (inte bara elbilens laddning) och så optimerar vi åt er så man kan pressa ut mycket mer av varje egen-skördad eller köpt kWh hos elnätet.

 

Ny teknik i eget elnät

Vår unika teknik planerar för att fördela energin där den behövs bäst, mellan grannar i ett lokalt likströms-nät. Lagra den i ett batteri, ladda elbilen eller sälja till elnätet. Den möjliggör att fler har möjlighet att investera i solceller. Och 100 % styrbarhet mellan husen. 

Vi är en liten grupp av teknikföretag som inbjuder alla intressenter att gå med oss i jakten på att elektrifiera och digitalisera och demokratisera energisystemet i våra byggnader.

✅ Anläggningar med vår teknik visar att när lokala aktörer äger sitt lokala nät, minskar återbetalningen på solanläggning från 15-7 år. tack vare att användningen ökar med 80% samtidigt som kostnader går ner med 30%.

säd

Du har soleltak med överskott. Fördela energin till grannar. Sälj överskott till elnätet men låt teknik och sociala sammanhang jobba tillsammans. Mät först

och gör en prognos.

Vi vänder oss till lantgårdar, B&B, hus och kommersiella lokaler. Få kontroll på morgondagens el skörd, elanvändning och 

utgifter

Du undrar över energitjuvar. 

Flexibel elanvändning kan rädda hushåll när elköp görs med timpris-avtal. Dela sen soltak med grannen och även energilager.

Skärmavbild 2022-10-06 kl. 18.23.54.png

I samarbete med —

Lantgården har stor takyta,

Överskott men solen skiner

inte alltid. Tvättstuga och gårds-maskiner går fullt. Importera, exportera och lagra el smart. Slipp dyra säkringsabonnemang.

Vi vill förmedla att liknelsen mellan växtförädling och energiförädling är självklar. Man odlar, skördar, lagrar och tillämpar med samma modell. Ligger i bondens DNA.

Ni laddar två elbilar, köper ibland el då pris är högt. Ni skalar upp med solpaneler när ni har koll. Bli pilot och styr varmvattentanken när priset är lågt.

BLI PILOT I DELAT ELNÄT

Medan ni väntar på att delning av energi med grannar ska formaliseras, samlar vi in data, styr och optimerar ner er kostnad 30%.

Föreställ dig scenariot där 15 % av bostäderna i ditt grannskap har soltak och om du vill bygga ett nytt nyckelfärdigt hus så finns inget alternativ som plåt eller tegeltak, hur mycket tegeltak du än gillar. Det här är år 2029 för då verkställs ett EU-direktiv att all nyproduktion och takbyten ska göras med soltak. Om bara sju år. 

Bilen laddas tryggt och billigt. Energin ni producerar flödar i ett lokalt elnät, likströmsnät, delas av alla i energigemenskapen som halverar effektuttag och ökar egenanvändning och det viktigaste, hela grannskapet blir mindre sårbara. Ett hustak med bra solläge och större yta är guld värt och hela gruppen har en gemensam lokal egen elhandlare som säljer el och stödjer elnätet som ”prosumenter”. Av ren och fri solkraft.
 
Om du delar vår entusiasm över denna vision, här är lösningen för dig: gör det genom samarbete. Vi inbjuder alla intressenter att gå med oss i jakten på att elektrifiera och digitalisera och demokratisera energisystemet i våra byggnader.

Vi har därför bestämt att starta ett 20-tal Energigemenskaper i år. 
 
Men vad tjänar du?
Många befinner sig nog i en sorts positiv förvirring av all ny teknik som ännu inte är på gatan eller i hemmen. Men en sak är säker, energiförbrukningen sjunker när du fått koll och blir en aktiv elanvändare
.
 

Mycilium
Vi bygger energikluster som blir nyttiga energigemenskaper

Kom igång
Energi har vi gott om, effekt är en flaskhals som vi inte har kontroll på i elnätet. Så kommer det förbli ett tag framåt, vi blir sårbara tills att vi börjar använda ny teknik. 
 
✅ För att komma igång erbjuder vi ett medlemskap till alla som vill mäta och få koll på sin energi. Du får tillgång till ingående energidata för huset, mätning av konsumtionen på alla el-slukande apparater i huset (inte bara elbilens laddning). Som medlem blir du en del av en ekonomisk förening som främjar medlemmarnas energiekonomiska intressen.

✅ Med en fullmakt från er får vårt teknikföretag tillgång till elbolagsavtalet och elmätaren och ni blir en pilotanläggning.

✅ Vi hittar tillfälle för möte med intresserade grannar, blir lokalt energi-kluster. Planlägger att optimera egen-skördad energi och förbereda för delad energi som ger styrbarhet mellan husen.

✅ Du kanske inte alls vill planera för delning av energi i ett lokalt mikronät! Det gör inget, du har ändå nytta att få koll. När är elen dyrast, få prognos när din konsumtion i alla apparater i hemmet görs. Matcha energi in och energi ut så du "missar" effekt topparna i elnätet och slipper byta upp ditt säkrings abonnemang. Eller så behövs beslutsunderlag om ett framtida köp av
sol-elanläggning med batteri blir lönsammare i grupp.


✅ Er pilotanläggning använder en teknik-app för ert energikluster som visualiserar läget. En stor fördel är den sammanhängande energidata som vi kan presentera i form av prognoser på hur flera byggnader kan förbättra sin energi tillsammans och läras ut till andra energi-kluster.

Tillsammans blir man starkare i det nya energilandskapet när man kan lära av varann, dela erfarenheter och skapa nyttiga lösningar för varje ny situation som dyker upp på vägen. 

säd
Nyttan med allt detta
Regelverket idag och kanske imorgon

Öka egenanvändningen av solenergi

✅ Effektivare användning av elnätsanslutningen

✅ Full kontroll på vart energin tar vägen

✅ Gör en bra investering på sikt

✅ Minska sårbarheten i framtiden

✅ Förbered för flexibel elnäts-teknik som rullas ut 

  • Ingen energiskatt på egen-skördad el upp till 500kW

  • Gröna bidraget 50% (än så länge)

  • Skattereduktion vid försäljning är under utredning

  • Riktlinjer om lagar, regelverk för prosumenter kommer

Från 1 januari 2022 blev det möjligt att bygga lågspänningsnät för delning av energi mellan byggnader i lokala nät. Detta efter att regeringen beslutat att utvidga undantagen från kravet på så kallas nätkoncession. 

Den 1 juli kom en lagändring, nämligen att fastighetsägare som är så kallade mikroproducenter kan sälja mer el än de köper utan att betala energiskatt. Effektgränsen för energiskatt höjdes från 255 kW till 500 kW. Man får f.n. skattereduktion på 60 öre/kWh på el upp till 30.000 kWh/år. Och försäljning av el under 80.000 kr är momsfritt. 
El-inkomster under 40.000 kr är skattefritt. Överskott på el (>40.000 kr) beskattas som kapitalskatt.

Den första delen av pilotfasen bygger på att vi samlar in information från huset och elavtal. Den datan får vi från elmätaren via elnätsägaren. I bästa fall även få tillgång till historik några år bakåt. Vi gör en första analys på elanvändningen och kommer med förslag på hur vi ska gå vidare.

Utfallet av vår analys kan leda i flera riktningar:

  • Ytterligare utbyggnad av solpaneler (det kanske behövs EnergyHub på plats om ni senare ska dela energi)

  • Fasbalansering för att kunna nyttja den totala kapaciteten på befintlig nätanslutning (ytterligare argument för EnergyHub)

  • Batterilager inklusive smart styrning

  • Styrning av specifik utrustning (värmepanna, billaddning etc.)

 

Analysen summeras efter hand.

 
Skaffa er egna lokala energi optimerare
Clean energy
Ferroamp