top of page

Vår uppmaning till politiker

Uppmaning från fastighetsägare som vill dela energi mellan husen. 

Vi vill få igång dynamiken mellan husägare så de förstår att delning av solenergi kan vara enkelt, lönsamt och ge möjlighet till hållbart ägarskap.

Inför en lag om energigemenskap som etablerar konceptet i Sverige.

Gör det lika lönsamt att kollektivt investera i förnyelsebar energiproduktion som det är för enskild individ.

 

Inför riktade bidrag till de medborgare som inte har resurser så att de också kan bli medlemmar.

Gör det möjligt att dela energi i gemenskapen (dvs skapa en lösning där det går att dela energi bakom mätaren och inte skicka ut den på nätet).

För en dialog med bland annat kommunägda energibolag om att de borde jobba tillsammans med medborgarna för att hjälpa dem att starta och driva energibolag.

 

Avsätt medel med målet att få en aktör att starta en paraplyorganisation för solgemenskaper som kan arbeta med rådgivning och nätverkande.

Avsätt resurser för tjänstemän på ansvariga myndigheter, de behöver verkligen tala ut, bli tydliga om vad de har gjort för

att möjliggöra för delad el i micronät. 

 

Politiker, ni behöver framförallt föra fram människors, civilsamhällets- och lokala företagandets intressen om att skapa ett gott liv där man bor och verkar.

Ge stöd till teknikleverantörer (och innovativa installatörer) som kan berätta och visa att delad energi är just enkelt, lönsamt och ger möjlighet till hållbart ägarskap.

Ge startbidrag på 400.000 kr för de energisamhällen som i en ekonomisk förening planerar energidelning mellan grannar. (i likhet med förordning (2019:676) om stöd till byggemenskaper).

bottom of page