top of page

Kom igång med energianalysen

Nu behöver vi bara din fullmakt 

 

 

Fas 1 som del i Energigemenskapen

Det bygger på att vi samlar in information från huset och elavtal. Primärt tar vi emot data från elmätaren via elnätsägaren. Vi kan i de flesta fall även få tillgång till historik några år bakåt. Med hjälp av datan kan vi göra en första analys på elanvändningen och komma med förslag på hur vi ska gå vidare.

Utfallet av vår analys kan leda i flera riktningar

 • Ytterligare utbyggnad av solpaneler (det kanske behövs EnergyHub på plats om ni senare ska dela energi)

 • Fasbalansering för att kunna nyttja den totala kapaciteten på befintlig nätanslutning (ytterligare argument för EnergyHub)

 • Batterilager inklusive smart styrning

 • Styrning av specifik utrustning (värmepanna, billaddning etc.)

 

Analysen summeras efter hand.

Skärmavbild 2022-09-01 kl. 16.49_edited.jpg

Kommande funktioner till er i en mobilapp

 • Visar er förbrukning och kostnader

 • Beräknar er kommande elräkning(ar) under månaden

 • Förklarar vad som varit kostnadsdrivande

 • Vi visar hela kostnaden även om ni har olika leverantörer för nät och elhandel

 • Jämför vilka elhandelsavtal som passar er bäst baserat på nätavtal och

  konsumtionsmönster

 • Ger förslag på förändrat beteende för att optimera konsumtionsmönster

 • Notifierar er om ert konsumtionsmönster plötsligt avviker

 • Automatisk styrning av t.ex. batterilager, elbilsladdning, uppvärmning

   

Därefter startar fas 2 i planering av delad energi i Energigemenskap 

bottom of page