top of page

Viktiga partners

Avgörande på vår resa att nå dit vi vill är nära och ärliga samarbeten. 

Ferroamp

Ferroamp är vår motor, ett greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikronät kopplar ihop flera fastigheter och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager så att nyttan för flera fastighetsägare maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen. 

Energicentrum Gotland

ECG är ett ankare, vi ska nå ut till Gotlands befolkning för att ge kunskap om potentialen med att delta i en Energigemenskap. De ska hitta lämpliga pilotgrupper och vidare ge dem det stöd som krävs för att de ska komma vidare i processen. De ser ett växande behov hos Gotlands medborgare för att få ett större egenbestämande över sin egen energianvändning och även energiproduktion.  Och de är ett ankare för vår spridning av sina erfarenheter till andra regioner i Sverige.

ControliQ

ControliQ är vårt nav, levererar en lösning som tar kontroll på fastighetsägares samlade behov, ser problemet och påverkar konsumtionen. De får kontroll på kommande dygns elanvändning, produktion och kostnad och föreslår ett optimerat konsumtionsmönster utifrån den enskilde och energi-klustrets samlade behov. Den nya lösningen för Energigemenskaper är att uppnå en fullt automatiserad lösning för att planera import, export och lagring av energi baserat på spotpris, väderprognos och elavtal. 

Munk Energi

Munk Energi är Energigemenskapers digitala vardag. Många husägare skulle välja att dela energi med sina grannar om det är enkelt, lönsamt och ger möjligheter till hållbart ägarskap. Munken gör delad energi möjlig för husägare kluster genom att utveckla användarvänliga energistöd verktyg, "Steward" ägda affärsmodeller och genom att konvertera mjuka värden i en energigemenskap till digitala lösningar. 39 Hybrid-Energigemenskaper ska initieras 2023. Bästa Energimixen är när småhus, kommersiell lokal och lantbruk blandar sin produktion och konsumtion.

KTH – Digital Futures

Hybrid-gemenskaper ska forma ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart samhälle genom digital transformation. Exempel är design och studier av metoder kring energianvändning i verkligheten dvs. hushåll. som smarta elnät "för de många människorna". Lokal gruppdynamik ska leda till aktiva, specifika och nåbara mål för en energieffektiv vardag. Hushållen i Hybrid-gemenskaper ska få reagera på dynamiska priser för att maximera ekonomiska fördelar. Småhus utan förnybara energikällor ska gå från insikt till handling i användning av gemenskapens solenergi för att stödja en inkluderande energiomställning

bottom of page