top of page

Gå med i Energigemenskaper

Solteknologi är mötet mellan det ”ultra-naturliga" och det högteknologiska. 

Du har soleltak med överskott. Fördela energin till grannar. Sälj överskott till elnätet men låt teknik och sociala sammanhang jobba tillsammans. Mät först

och gör en prognos.

Vi vänder oss till lantgårdar, B&B, hus och små kommersiella lokaler. Få kontroll på morgondagens el skörd, elanvändning och 

utgifter

Lantgården har stor takyta,

Överskott men solen skiner

inte alltid. Tvättstuga och gårds-maskiner går fullt. Importera, 

exportera och lagra el smart. Slipp

dyra säkringsabonnemang.

Det tog flera decennier att komma upp till att 1% av alla energislag blev sol. Och sen tog det ytterligare några år att komma upp i 2%. Idag fördubblar solenergi teknik sin kapacitet var 18e månad. Fortfarande en försvinnande del av hela energimixen men solenergi är en av de explosiva teknologierna och med väldigt snabba sociala beteendeförändringar ökar farten och priserna går ner. 

Kan det vara så att prisfallet på förnybar solenergi var det viktigaste som hände på 10-talet? Eller är det det viktigaste som händer på 20-talet?

 

Solenergi är ju det billigaste energislaget i över 30 länder redan nu, och det ökar. Det revolutionerande är att vi därmed går mot ett överflöd av förnybar och ren energi och att vi därmed kan lösa en massa andra frågor. Till exempel hur vårt hållbara jordbruk ska klara sig framöver.

 

Vår ENERGIGEMENSKAP har en nyckelroll, det är en modell med innovativ teknik som ger en samlad bild av hur husens energi beter sig. Du får tillgång till ingående energidata för huset, mätning av konsumtionen på alla el-slukande apparater i huset (inte bara elbilens laddning) och så optimerar vi åt er så man kan pressa ut mycket mer av varje egen-skördad eller köpt kWh hos elnätet.

 

Och det bästa till sist, vi planerar för att fördela energin där den behövs bäst, mellan grannar i föreningen i ett lokalt mikro-nät dvs när den inte lagras i ett batteri eller säljs till elnätet. Den möjliggör att fler har möjlighet att investera i solceller. Och 100 % styrbarhet mellan husen. 

Visste ni att det blir ännu smartare med egen solenergi när ni använder en alldeles egen maximerare av er elanvändning. Vi skapar besparingar på upp till 30%. Så får du tillit till energisystemet.

Du undrar över energitjuvar.

Flexibel elanvändning kan rädda hushåll när elköp görs med

timpris-avtal. Dela sen soltak med grannen och även energilager.  

Ni funderar på solpaneler men vill vänta, kostar en del trots Grönt avdrag. Börja med ny teknik och spara 30% energi. Bli en av våra piloter.

Ni laddar två elbilar, köper ibland el då pris är högt. Ni skalar upp med solpaneler när ni har koll. Bli pilot och styr varmvattentanken när priset är lågt.

En gynnsam framtid -Energigemenskap

Föreställ dig scenariot där 15 % av bostäderna i ditt grannskap har soltak och om du vill bygga ett nytt nyckelfärdigt hus så finns inget alternativ som plåt eller tegeltak, hur mycket tegeltak du än gillar. Det här är år 2029 för då verkställs ett EU-direktiv att all nyproduktion och takbyten ska göras med soltak. Om bara sju år. 

Bilen laddas tryggt och billigt. Energin ni producerar flödar i ett lokalt elnät, likströmsnät, delas av alla i energigemenskapen som halverar effektuttag och ökar egenanvändning och det viktigaste, hela grannskapet blir mindre sårbara. Ett hustak med bra solläge och större yta är guld värt och hela gruppen gör en gemensam kalkyl och blir ”prosumenter” 
Av ren och fri solkraft.
 
Om du delar vår entusiasm över denna vision, här är en verklighetskontroll för dig: det mest effektiva sättet att göra det är genom samarbete. Vi inbjuder alla intressenter att gå med oss i jakten på att elektrifiera och digitalisera och demokratisera energisystemet i våra byggnader.

Vi har därför bestämt att starta ett 20-tal Energigemenskaper i år. 
 
Men vad tjänar du?
Många befinner sig nog i en sorts positiv förvirring av all ny teknik som ännu inte är på gatan eller i hemmen. Men en sak är säker, energiförbrukningen sjunker när du fått koll och blir en aktiv elanvändare.
 

Vi bygger energikluster som blir nyttiga energigemenskaper

Kom igång!
Energi har vi gott om, effekt är en flaskhals som vi inte har kontroll på i elnätet. Så kommer det förbli ett tag framåt, vi blir sårbara tills att vi börjar använda ny teknik. 
 
1. För att komma igång erbjuder vi ett medlemskap till alla som vill mäta och få koll på sin energi. Du får tillgång till ingående energidata för huset, mätning av konsumtionen på alla el-slukande apparater i huset (inte bara elbilens laddning). Som medlem blir du en del av en ekonomisk förening som främjar medlemmarnas energiekonomiska intressen.

2. Med en fullmakt från er får vårt teknikföretag full tillträde till elbolags-avtalet och er elmätare. Detta gör er till en pilotanläggning.

3. Vi hittar ett tillfälle för möte med intresserade grannar, koppla till ett lokalt energi-kluster. Meningen är att gemensamt optimera den egen-skördade energin och förbereda för delad energi som ger styrbarhet mellan husen.

4. Du kanske inte alls vill planera för delning av energi i ett lokalt mikronät!
Det gör inget för du har ändå nytta att få koll på din energianvändning. När är elen dyrast, få prognos på när din konsumtion i alla apparater i hemmet görs. Matcha laster in och laster ut så du "missar" effekt topparna i elnätet. Slippa byta upp ditt säkrings abonnemang. Eller så behövs beslutsunderlag om du tycker det är värt att investera i ett lagringsbatteri för priserna på batteri går ner.

5. Som pilotanläggning använder ni en teknik-app för ert energikluster som ger stor användarnytta och ytterligare koll på läget. En jordgubbe på tårtan är den sammanhängande energidata som vi kan presentera i form av prognoser på hur en byggnad kan förbättra sin energi optimering i olika sammanhang i andra kluster. 

Tillsammans blir man starkare i det nya energilandskapet när man kan lära av varann, dela erfarenheter och skapa nyttiga lösningar för varje ny situation som dyker upp på vägen. 

Nyttan med allt detta
Regelverket idag och kanske imorgon
  • >Öka egenanvändningen av solenergi

  • >Effektivare användning av elnätsanslutningen

  • >Full kontroll på vart energin tar vägen

  • >Göra en bra investering på sikt

  • >Minska sårbarheten i framtiden

  • >Förbereda för den teknik som rullas ut 

Energiskatten är inte anledningen däremot finns skattelättnader

  • >Ingen energiskatt på egen-skördad el upp till 500kW

  • >Gröna bidraget 50%

  • >Skattereduktion vid försäljning är under utredning

  • >Riktlinjer om lagar, regelverk för prosumenter kommer

Från 1 januari 2022 blev det möjligt att bygga lågspänningsnät för delning av energi mellan byggnader i lokala nät. Detta efter att regeringen beslutat att utvidga undantagen från kravet på så kallas nätkoncession. 

Den 1 juli kom en lagändring, nämligen att fastighetsägare som är så kallade mikroproducenter inte längre blir straffade ekonomiskt för att sälja mer el än de köper.

Partners FERROAMP och ControliQ
Teknik samarbeten
Företagsmedlemmar
Skaffa er egna lokala energi optimerare
Ferroamp
Partnererbjudande
bottom of page